Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka.”,

która odbędzie się w dniach 20-22 października 2020 r.

W trosce o zdrowie uczestników oraz wykładowców konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie online .

Dotychczas ta cykliczna konferencja przygotowywana była przez Fundację Res Humanae w bezpośredniej współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W tym roku do grona współorganizatorów dołączyła również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad konferencji

22 października transmitować będziemy sesje równoległe oraz na zakończenie sesję plenarną kończącą konferencję

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Organizator:

Fundacja Res Humanae

http://www.reshumanae.org.pl

reshumanae@reshumanae.org.pl